0588555568

Đất nền tại Huyện Ba Tri

NỀN BIỆT THỰ THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ 14 THỊ TRẤN BA TRI

NỀN BIỆT THỰ THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ 14 THỊ TRẤN BA TRI

TTC 💥 THỊ TRẤN BA TRI – BA TRI 💵💵 Giảm mạnh 2,4 tỷ 👉 2,2 TỶ — Nền biệt thự mặt tiền Huyện lộ 14. Đất 2 mặt...

Giá: 2 tỉ 200 Tr ₫

Diện tích: 423m2

Khu vực: Huyện Ba Tri 28 - 03 - 2023

NỀN BIỆT THỰ THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

NỀN BIỆT THỰ THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

TTC 💥 THỊ TRẤN BA TRI – BA TRI 💵💵 Giá chốt 2,4 tỷ 🚗 Đất mặt tiền liền kề trung tâm thuận tiện di chuyển, kinh doanh, tuyến...

Giá: 2 tỉ 400 Tr ₫

Diện tích: 422m2

Khu vực: Huyện Ba Tri 23 - 03 - 2023

NỀN BIỆT THỰ THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

NỀN BIỆT THỰ THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

TTC 💥 THỊ TRẤN BA TRI – BA TRI 💵💵 Giá chốt 2,4 tỷ 🚗 Đất mặt tiền liền kề trung tâm thuận tiện di chuyển, kinh doanh, tuyến...

Giá: 2 tỉ 400 Tr ₫

Diện tích: 423m2

Khu vực: Huyện Ba Tri 23 - 03 - 2023

NỀN BIỆT THỰ THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

NỀN BIỆT THỰ THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

TTC 💥 THỊ TRẤN BA TRI – BA TRI — Nền biệt thự mặt tiền Huyện lộ 14. Đất 2 mặt tiền đường trước sau đất 👉 Diện tích...

Giá: 2 tỉ 400 Tr ₫

Diện tích: 423m2

Khu vực: Huyện Ba Tri 22 - 03 - 2023

NỀN THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

NỀN THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

TTC 💥 THỊ TRẤN BA TRI – BA TRI — Nền biệt thự mặt tiền Huyện lộ 14. Đất 2 mặt tiền đường trước sau đất 👉 Diện tích...

Giá: 2 tỉ 400 Tr ₫

Diện tích: 423m2

Khu vực: Huyện Ba Tri 22 - 03 - 2023

NỀN THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

NỀN THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

TTC 💥 THỊ TRẤN BA TRI – BA TRI — Nền biệt thự mặt tiền Huyện lộ 14. Đất 2 mặt tiền đường trước sau đất 👉 Diện tích...

Giá: 2 tỉ 400 Tr ₫

Diện tích: 423m2

Khu vực: Huyện Ba Tri 21 - 03 - 2023

NỀN THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

NỀN THỔ CƯ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

TTC 💥 THỊ TRẤN BA TRI – BA TRI — Nền biệt thự mặt tiền Huyện lộ 14. Đất 2 mặt tiền đường trước sau đất 👉 Diện tích...

Giá: 2 tỉ 400 Tr ₫

Diện tích: 423m2

Khu vực: Huyện Ba Tri 21 - 03 - 2023

NỀN BIỆT THỰ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ 14 TRUNG TÂM THỊ TRẤN BA TRI

NỀN BIỆT THỰ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ 14 TRUNG TÂM THỊ TRẤN BA TRI

TTC 💥 Nền biệt thự mặt tiền Huyện lộ 14, thị trấn Ba Tri — Đất 2 mặt tiền đường trước sau đất — Diện tích 423,8m2 (mặt tiền...

Giá: 2 tỉ 600 Tr ₫

Diện tích: 423m2

Khu vực: Huyện Ba Tri 06 - 03 - 2023

NỀN BIỆT THỰ 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

NỀN BIỆT THỰ 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUYỆN LỘ THỊ TRẤN BA TRI

TTC 💥 Nền biệt thự mặt tiền Huyện lộ 14, thị trấn Ba Tri — Đất 2 mặt tiền đường trước sau đất — Diện tích 423,8m2 (mặt tiền...

Giá: 3 tỉ ₫

Diện tích: 423m2

Khu vực: Huyện Ba Tri 02 - 03 - 2023

NỀN BIỆT THỰ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ 14 TRUNG TÂM THỊ TRẤN BA TRI

NỀN BIỆT THỰ MẶT TIỀN HUYỆN LỘ 14 TRUNG TÂM THỊ TRẤN BA TRI

TTC 💥 Nền biệt thự mặt tiền Huyện lộ 14, thị trấn Ba Tri — Đất 2 mặt tiền đường trước sau đất — Diện tích 423,8m2 (mặt tiền...

Giá: 3 tỉ ₫

Diện tích: 423m2

Khu vực: Huyện Ba Tri 25 - 02 - 2023

1 2 3 4