Nhà đất Bến Tre - Bất động sản Bến Tre - Mua bán nhà đất - Ký gửi nhà đất - Tư Vấn, Môi Giới Bất Động Sản

Nhà đất vip

Mức giá: 690 tr

Diện tích: 91.5 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 16-04-2019

Mức giá: 3.2 tr/m2

Diện tích: 585 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 22-04-2019

Mức giá: 3.9 tr/m2

Diện tích: 110 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 20-03-2019

Mức giá: 450 tr

Diện tích: 185.8 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 08-04-2019

Mức giá: 2 tr/m2

Diện tích: 720 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 04-04-2019

Mức giá: 2 tr/m2

Diện tích: 2400 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 09-04-2019

Nhà đất mới đăng

Mức giá: 750 tr

Diện tích: 90 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 07-05-2019

Mức giá: 590 tr

Diện tích: m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 07-05-2019

Mức giá: 5.9 tỷ

Diện tích: 160 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 09-04-2019

Mức giá:

Diện tích: m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 12-04-2019

Mức giá: 320 tr

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 11-04-2019

Mức giá:

Diện tích: 1600 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 09-04-2019

Mức giá: 2.7 tr/m2

Diện tích: 160.9 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 09-04-2019

Mức giá: 4.3 tỷ

Diện tích: 114.75 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 23-03-2019

Mức giá: 4.5 tỷ

Diện tích: 69.8 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 21-03-2019

Mức giá: 950 tr

Diện tích: 137 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 16-03-2019

Mức giá: 495 tr

Diện tích: 90 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 16-03-2019

Mức giá: 1.2 tỷ

Diện tích: 263 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 15-03-2019