0588555568 - 0375672467

Đất Công tại Huyện Giồng Trôm

ĐẤT VƯỜN ĐƯỜNG Ô TÔ GẦN ỦY BAN BÌNH THÀNH

ĐẤT VƯỜN ĐƯỜNG Ô TÔ GẦN ỦY BAN BÌNH THÀNH

TTC 💥 Đất vườn Bình Thành, Giồng Trôm. Cách trung tâm huyện 5 phút, cách Uỷ ban, trường học Bình Thành 2km. — Đường xe hơi tới đất —...

Giá: 1 tỉ 200 Tr ₫

Diện tích: 3140m2

Khu vực: Huyện Giồng Trôm 29 - 09 - 2022

ĐẤT VƯỜN ĐƯỜNG XE Ô TÔ GẦN ỦY BAN BÌNH THÀNH

ĐẤT VƯỜN ĐƯỜNG XE Ô TÔ GẦN ỦY BAN BÌNH THÀNH

TTC 💥 Đất vườn Bình Thành, Giồng Trôm. Cách trung tâm huyện 5 phút, cách Uỷ ban, trường học Bình Thành 2km. — Đường xe hơi tới đất —...

Giá: 1 tỉ 200 Tr ₫

Diện tích: 3140m2

Khu vực: Huyện Giồng Trôm 28 - 09 - 2022

ĐẤT MẶT TIỀN LỘ NHỰA GẦN ỦY BAN SƠN PHÚ

ĐẤT MẶT TIỀN LỘ NHỰA GẦN ỦY BAN SƠN PHÚ

💥 Đất mặt tiền lộ nhựa Sơn Phú đường xe tải vi vu. Cách Quốc lộ 57C 1km. — Đất cách Uỷ Ban, trường THCS Sơn Phú 650m —...

Giá: 10 tỉ 380 Tr ₫

Diện tích: 5179m2

Khu vực: Huyện Giồng Trôm 19 - 09 - 2022

ĐẤT VƯỜN BÌNH THÀNH ĐƯỜNG Ô TÔ GẦN TRUNG TÂM

ĐẤT VƯỜN BÌNH THÀNH ĐƯỜNG Ô TÔ GẦN TRUNG TÂM

TTC 💥 Đất vườn Bình Thành, Giồng Trôm. Cách trung tâm huyện 5 phút, cách Uỷ ban, trường học Bình Thành 2km. — Đường xe hơi tới đất. Trước...

Giá: 1 tỉ 250 Tr ₫

Diện tích: 3140m2

Khu vực: Huyện Giồng Trôm 19 - 09 - 2022

ĐẤT MẶT TIỀN TỈNH LỘ 885 LIỀN KỀ TRUNG TÂM HUYỆN GIỒNG TRÔM

ĐẤT MẶT TIỀN TỈNH LỘ 885 LIỀN KỀ TRUNG TÂM HUYỆN GIỒNG TRÔM

TTC 💥 Đất mặt tiền Tỉnh lộ 885 (đường Trương Vĩnh Trọng) Bình Thành, Giồng Trôm — Cách trung tâm huyện, ủy ban, chợ Giồng Trôm đúng 1km 👉...

Giá: 2 tỉ 500 Tr ₫

Diện tích: 1077m2

Khu vực: Huyện Giồng Trôm 17 - 09 - 2022

ĐẤT VƯỜN BÌNH THÀNH ĐƯỜNG Ô TÔ GẦN ỦY BAN

ĐẤT VƯỜN BÌNH THÀNH ĐƯỜNG Ô TÔ GẦN ỦY BAN

TTC 💥 Đất vườn Bình Thành, Giồng Trôm. Cách trung tâm huyện 5 phút, cách Uỷ ban, trường học Bình Thành 2km. — Đường xe hơi tới đất —...

Giá: 1 tỉ 250 Tr ₫

Diện tích: 3140m2

Khu vực: Huyện Giồng Trôm 14 - 09 - 2022

ĐẤT MẶT TIỀN LỘ NHỰA SƠN PHÚ GẦN ỦY BAN

ĐẤT MẶT TIỀN LỘ NHỰA SƠN PHÚ GẦN ỦY BAN

💥 Đất mặt tiền lộ nhựa Sơn Phú đường xe tải vi vu. Cách Quốc lộ 57C 1km. — Đất cách Uỷ Ban, trường THCS Sơn Phú 650m —...

Giá: 10 tỉ 350 Tr ₫

Diện tích: 5179m2

Khu vực: Huyện Giồng Trôm 14 - 09 - 2022

ĐẤT MẶT TIỀN TỈNH LỘ 885 NGAY TRUNG TÂM GIỒNG TRÔM

ĐẤT MẶT TIỀN TỈNH LỘ 885 NGAY TRUNG TÂM GIỒNG TRÔM

TTC 💥 Đất mặt tiền Tỉnh lộ 885 (đường Trương Vĩnh Trọng) Bình Thành, Giồng Trôm — Cách trung tâm huyện, ủy ban, chợ Giồng Trôm đúng 1km 👉...

Giá: 2 tỉ 500 Tr ₫

Diện tích: 1077m2

Khu vực: Huyện Giồng Trôm 14 - 09 - 2022

ĐẤT VƯỜN BÌNH THÀNH ĐƯỜNG Ô TÔ LIỀN KỀ TRUNG TÂM

ĐẤT VƯỜN BÌNH THÀNH ĐƯỜNG Ô TÔ LIỀN KỀ TRUNG TÂM

TTC 💥 Đất vườn Bình Thành, Giồng Trôm. Cách trung tâm huyện 5 phút, cách Uỷ ban, trường học Bình Thành 2km. — Đường xe hơi tới đất —...

Giá: 1 tỉ 250 Tr ₫

Diện tích: 3140m2

Khu vực: Huyện Giồng Trôm 13 - 09 - 2022

ĐẤT MẶT TIỀN LỘ NHỰA SƠN PHÚ GẦN ỦY BAN TRƯỜNG HỌC

ĐẤT MẶT TIỀN LỘ NHỰA SƠN PHÚ GẦN ỦY BAN TRƯỜNG HỌC

💥 Đất mặt tiền lộ nhựa Sơn Phú đường xe tải vi vu. Cách Quốc lộ 57C 1km. — Đất cách Uỷ Ban, trường THCS Sơn Phú 650m —...

Giá: 10 tỉ 350 Tr ₫

Diện tích: 5179m2

Khu vực: Huyện Giồng Trôm 11 - 09 - 2022

1 2 3 5