0939.022271 - 0978797575 - 0375672467 [email protected]

Huyện Giồng Trôm

ĐẤT MẶT TIỀN HL887 SƠN PHÚ GIỒNG TRÔM 300m2

Giá: 1 tỉ 500 Tr ₫

Diện tích: 300m2

Khu vực: hl887

22 - 03/03/2021

ĐẤT MẶT TIỀN HL887 SƠN PHÚ GIỒNG TRÔM 87m2

Giá: 1 tỉ 150 Tr ₫

Diện tích: 87m2

Khu vực: HL887

27 - 03/03/2021

NHÀ FULL THỔ CƯ MỸ THÀNH GIỒNG TRÔM BẾN TRE 39m2.

Giá: 350 Triệu ₫

Diện tích: 39m2

Khu vực: HL885

33 - 05/01/2021

ĐẤT NỀN GIÁ RẼ SƠN PHÚ GIỒNG TRÔM BẾN TRE 101m2

Giá: 46 Triệu ₫

Diện tích: 101m2

Khu vực: HL887

36 - 31/12/2020

ĐẤT VƯỜN LƯƠNG PHÚ GIỒNG TRÔM BẾN TRE 3400m2.

Giá: 810 Triệu ₫

Diện tích: 3400m2

Khu vực: Hl885

35 - 29/12/2020

NHÀ SƠN PHÚ GIỒNG TRÔM BẾN TRE 107m2.

Giá: 670 Triệu ₫

Diện tích: 107m2

Khu vực: HL 887

33 - 27/12/2020

ĐẤT MẶT TIỀN SƠN PHÚ GIỒNG TRÔM BẾN TRE 518m2.

Giá: 1 tỉ 500 Tr ₫

Diện tích: 518m2

Khu vực: TL 887

45 - 12/12/2020

ĐẤT NỀN SƠN PHÚ GIỒNG TRÔM BẾN TRE 204m2.

Giá: 395 Triệu ₫

Diện tích: 204m2

Khu vực: HL887

42 - 05/12/2020

NHÀ+ ĐẤT MẶT TIỀN XÃ LƯƠNG HÒA HUYỆN GIỒNG TRÔM BẾN TRE 381m2.

Giá: 1 tỉ 050 Tr ₫

Diện tích: 381m2

Khu vực: HL 885

71 - 11/11/2020

Ban dat vườn thô⁹ cư

Giá: 0 ₫

Diện tích: 2265m2

Khu vực: Duong ap 4

86 - 09/11/2020
1 2 3 14