0939.022271 - 0978797575 - 0375672467 [email protected]

Tin tức - 27/03/2021 - 24 Lượt xem

Các thông tin về việc thu hồi cấp đất có thẩm quyền

Theo thông tin Bộ Tài chính hiện nay, việc thu hồi cấp đất có thẩm quyền và có mục đích sử dụng là rất khó với phương án cổ phần hóa. Mặc dù Quốc hội yêu cầu cần phải thu hồi và đấu giá đối với phương án này. Nhà đất Bến Tre sẽ thông tin về vấn đề này.

Thu hồi cấp đất có thẩm quyền – Hàng loạt doanh nghiệp vi phạm quyền đất đai

Ông Hồ Đức Phước – Tổng kiểm toán Nhà nước cho biết, việc thực hiện kiểm toán quản lý và sử dụng đất trong và sau khi cổ phần hóa (CPH) cho thấy diện tích, số lượng cơ sở đất thuộc các tập đoàn, doanh nghiệp và tổng công ty nhà nước là rất lớn. Song điều này vẫn chưa được xử lý và giao nhiệm vụ chặt chẽ khiến nhiều diện tích đất sử dụng không hiệu quả, không đúng với mục đích, và không ổn thoải.

thu hồi cấp đất có thẩm quyền

Quyền vi phạm đất đai ở nhiều địa phương ngày càng cao

Hàng loạt mảnh đất được sử dụng không đúng mục đích, bỏ hoang hóa, tranh chấp… Trong giai đoạn này, Hà Nội đã hoàn thành cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp, trong đó, bàn giao hơn 40 doanh nghiệp sang cho công ty cổ phần. Quá trình CPH về cơ bản tuân thủ quy định, tuy nhiên cũng có không ít hạn chế như hầu hết các doanh nghiệp chưa lên kế hoạch xây dựng phương án sử dụng đất hợp lý trước khi xác định giá trị doanh nghiệp.

Nhiều dự án được sử dụng sai mục đích tại Lâm Đồng

Theo kết luận của thanh tra, việc phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng ở Lâm Đồng đã không căn cứ vào thực tế quyền quản lý và sử dụng đất cho người dân địa phương làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, nhất là đối với các hộ dân đồng bào người dân tộc.

Bên cạnh đó, việc Nhà nước thuê đất, thuê rừng qua nhiều dự án nhưng không được vào sử dụng, gây nên những mâu thuẫn về tranh chấp đất đai, không chấp hành đúng các điều khoản về Luật Đất Đai (2003), vi phạm nhưng không được xử lý theo quy luật.

thu hồi cấp đất có thẩm quyền

Nhiều dự án đất sử dụng sai mục đích

Một số trường hợp giá thuê chưa bám sát giá thị trường, các chủ đầu tư đợi khi hết hạn mới ổn định giá, làm thất thu ngân sách để ăn lời trở nên phổ biến. Việc sử dụng và đấu giá trên địa bàn Lâm Đồng – Đà Lạt còn chưa phát huy được tính cạnh tranh và hình thức biểu hiện bên ngoài.

Đầu tư dàn trải, không bám sát thực tế khiến nhiều thi công dở dang

Một số công trình, dự án  chủ trương xây dựng nhưng chưa tập trung, còn dàn trải trong đầu tư, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Tình trạng xây dựng nợ đọng kéo dài, ảnh hưởng xấu đến an ninh – tài chính và tăng trưởng kinh tế.

Nhiều công trình thi công, quy hoạch dang dở

Ngoài ra, việc quản lý hợp đồng của một số nhà thầu chưa được chặt chẽ theo hợp đồng, các điều kiện điều chỉnh, xử lý phát sinh, điều chỉnh giá hợp đồng, bổ sung gia hạn hợp đồng chưa đảm trình tự, thủ tục. Một vài dự án đầu tư kéo dài vì thiếu vốn nên chậm đưa vào sử dụng và không phát huy được những hiệu quả so với phê duyệt trước đó như: Dự án khu ký túc xá sinh viên, Dự án Tái định cư 5B,…

Các dự án tuy đã hoàn thành nhưng vẫn còn tình trạng chậm nộp báo cáo quyết toán, phê duyệt theo quy định. Một số dự án tạm ứng khi quyết toán hoàn thành, việc thu hồi tạm ứng theo hợp đồng vẫn còn nhiều rủi ro, và còn để nhà thầu dây dưa, kéo dài chiếm dụng vốn, làm giảm hiệu quả sử dụng chi phí ngân sách Nhà nước.

Chỉ đạo xử lý trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cấp, tiến hành kiểm tra, tổng hợp và xử lý các hành vi cố ý vi phạm về đất công ích có trên địa bàn để việc quản lý đúng quy định và sử dụng đúng theo pháp luật.

Chỉ đạo các cấp xử lý và thu hồi, tiến hành rà soát các khoản nợ tiền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Chỉ đạo các cơ quan chức năng có cách xử lý, chấn chỉnh những thiếu xót và vi phạm trong công tác đầu tư xây dựng.

Về xử lý trách nhiệm, kiến nghị nên kiểm điểm trách nhiệm từng tập thể, cá nhân qua từng nhiệm kỳ về thực hiện chức trách, đề xuất, kiểm tra, đôn đốc để căn cứ theo kết quả mà xử lý đối với những cá nhân, tập thể có sai phạm.

Thẻ:

Bài viết liên quan